Briardi naší historie

Historické fotografie našich psů jsou převzaty z materiálů první hlavní poradkyně chovu
MVDr. Blanky Miholové a taky z mého vlastního archivu. Některé fotografie nejsou ke
psům příliš lichotivé, ale jsou to jediné dokumenty začátků našeho chovu. 
Budiž tak také brány...
Nejstarší obrazové materiály pocházejí z archivu P. Vanwijnsbergha a z internetu, především
ze stránek rodiny Flavetovových. Písemné materiály byly převzaty z brožurky
BERGER de BRIE- BRIARD, která byla vydána  Klubem někdy v osmdesátých letech,
a z bulletinu BRIARD (1986-2000)...

Pokud má někdo doplňující materiály, ráda uvítám a přidám na stránku.
Vaše Webmasterkyně Šárka Bergerová
 


Briards of our history

Here you can see photos from the oldest briard history in France and in the Czech Republic.
Materials were draw from different origines (from Pol Vanswijnsberghe, from Internet, esp.f am.
Flavenot,
from Czech Briard Clubs´ old supplies and from my own archive as well.
Some pictures are not in a good  quality some of them are not very merciful to dogs
 but often they are the only documents about briards important in our Czech history.
Let´s take it with a grain of salt:-)

 

Briardi nejstarší historie I./ The Oldest Briards II.

Briardi nejstarší historie II. / The Oldest Briards II.

Paul Sedir "Le Berger de Brie"

Od počátku našeho chovu až do roku 1980/ Czech history till 1980

Léta osmdesátá /  The eighties...